Scoring BIK Przy Pożyczce - Jakie Ma Znaczenie? - indiatips.in - Yaadhum Oore Yaavarum Kelir


All Categories


Pages

Scoring BIK Przy Pożyczce - Jakie Ma Znaczenie?

Czym jest punktacja Biura Informacji Kredytowej?


Zanim instytucje finansowe zdecydują się na przyznanie zobowiązania, powinny poznać ryzyko, z jakim będzie wiązać się ewentualne udzielenie pożyczki. W tym celu korzystają punktacji (ang. score) BIK. Naturalnie im wyższa liczba punktów, tym większe prawdopodobieństwo, że klient odda swoje zobowiązanie w określonym czasie. Jak to zatem wygląda w praktyce?
Określeniem oceny punktowej zajmuje się specjalnie opracowana formuła matematyczna. Wiarygodność kredytowa pożyczkobiorcy porównywana jest do osób, które już wcześniej otrzymały pożyczkę. Im profil będzie bardziej zbliżony do profilu osób spłacających zadłużenia terminowo, liczba punktów będzie wyższa. Tym samym szansa na otrzymanie pożyczki znacznie wzrasta.
Co warte podkreślenia instytucje bankowe, w przeciwieństwie do firm pożyczkowych, mają ustawowy obowiązek weryfikowania scoringu BIK potencjalnego klienta.

Jak sprawdzić swój scoring? – raport BIK


Wiedząc już, że ocena punktowa BIK może w dużym stopniu wpłynąć na finalną decyzję pożyczkową, warto dowiedzieć się, w jaki sposób można sprawdzić swój scoring. W tym celu należy pobrać specjalny raport Biura Informacji Kredytowej.
Poza informacjami o naszym scoringu znajdują się tam szczegółowe dane dotyczące naszej historii kredytowej. Ponadto mamy możliwość zweryfikowania, czy informacje o spłacanym przez nas zobowiązaniu są przekazywane do BIK regularnie. Za pomocą raportu sprawdzimy również, ile kredytów mamy przypisanych oraz będziemy wiedzieć, kto dokładnie pytał o nasze personalia. Dzięki temu możemy uniknąć wyłudzenia pożyczki na nasze dane.
Należy pamiętać, że wygenerowanie raportu jest płatne. Co ciekawe, BIK umożliwia pobrania pierwszego sprawozdania na próbę, chwilówki bez weryfikacji telefonicznej wydawania grosza. Nie znajdziemy w nim niestety informacji na temat naszego scoringu ani historii spłat kredytów. Nie ma również możliwości wydruku.

Ocena punktowa BIK – punktacja


Scoring BIK może wynieść od 192 do 631 punktów. Co interesujące, jest ona prezentowana w postaci gwiazdek, dokładnie od jednej do pięciu. Jak przedstawia się ta zależność?
1 gwiazdka – od 192 do 279 punktów
2 gwiazdki – od 280 do 367 punktów
3 gwiazdki – od 368 do 455 punktów
4 gwiazdki – od 456 do 543 punktów
5 gwiazdek – od 544 do 631 punktów
Ważne – Biuro Informacji Kredytowej może nie mieć informacji o danej osobie , jeśli nie zaciągała ona żadnego zobowiązania, więc scoring nie będzie naliczany.

Co wpływa na punktację BIK?


Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć pozytywnie bądź negatywnie na ocenę punktową Biura Informacji Kredytowej. Istotnym czynnikiem, dla którego ocena BIK może zostać obniżona, jest opóźnienie w zwrocie należności. W tym wypadku uwzględniane są takie okoliczności, jak długość zwłoki w spłacie pożyczki, kwota zaległości oraz termin ostatniej nieterminowej płatności.
Kolejnym czynnikiem, który może istotnie obniżyć scoring, jest zużycie limitu kredytowego. Mowa tu m.in. o przekroczeniu wspomnianego limitu oraz wysokim poziomie jego wykorzystania. Dodatkowo na punktację BIK ma wpływ duża aktywność kredytowa. Jeśli w ostatnim okresie klient miał wysoką liczbę otwartych kredytów lub złożył wiele wniosków pożyczkowych w niewielkim odstępie czasowym, jego scoring prawdopodobnie znacznie się obniży.


About the Author

Alethea
Cześć, nazywam się Janek. Przedstawiam Wam najlepszą stronę z pożyczkami w internecie.


Should you beloved this post along with you want to get guidance about chwilówki bez weryfikacji telefonicznej kindly visit the internet site.

Most Viewed - All Categories