قیاس ارائه دهنده انواع نرم افزارهای حسابداری، حسابداری فروشگاهی، شرکتی و بازرگانی - indiatips.in - Yaadhum Oore Yaavarum Kelir


All Categories


Pages

قیاس ارائه دهنده انواع نرم افزارهای حسابداری، حسابداری فروشگاهی، شرکتی و بازرگانی

گروه نرم افزاری قیاس با بیـــش از 20 ســـال حضور در بــازار نرم افزارهای مالی و صنعتی كشور، و با وجودبسته های نرم افزار بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری، تولیدی، فروشگاهی و نرم افزار حسابداری، خزانه داری، انبارداری و حقوق و دستمزد در تعامل با بیش از چند ده هزار کاربر مختلف، حضور داشته است و راهكاری مطمئن و در عین حال بسیار ساده ای برای كسب و كار شما ارائه نموده است. بهره مندی از خدمات پشتیبانی و آموزشی مختلف از مواردیست كه از آنها برخوردار خواهید بود.
محصول قیاس برای پوشش بازار اس ام آی یا بازار شركتهای كوچك و متوسط ارایه میشود و هم اكنون با تحت پوشش قرار دادن چند ده هزار مشتری و نمایندگیهای گسترده در مراكز استانها یكی از فعالترین و موفقترین نرم افزارهای بازار ایران میباشد.
گروه نرم افزاری قیاس معتقد است ارایه خدمات تخصصی و فنی هزینه بر میباشد و لازمهی ارایه ابزار نرم افزاری در بازارهای متوسط و كوچك را سادگی و كاربردی بودن نرم افزار میداند كه بر این اساس از ابتدای سال 94 محصول نرم افزاری قیاس خود را با اصول و قواعد باز طراحی و در قالب نسل جدید ارایه نموده است.
نرم افزار حسابداری قیاس یك ابزار كاملا جدید و بر پایه تكنولوژی های به روز است. قیاس هم مزیت سالهای سال صیقل خوردن را به اعتبار بازتاب نظرات دهها هزار كاربر با خود دارد و هم امتیاز تجربه و تكنولوژی تیم تولید قدرتمندی كه ابزار ای آر پی تولید و در خط مقدم تكنولوژی نرم افزار كشور است را دارا میباشد.
ماموریت قیاس ارائه محصول نرم افزاری با بالاترین کیفیت برای شرکتهای کوچک و متوسط میباشد و این هدف محقق نمیگردد مگر به اعتبار رعایت اصول فنی و استانداردهای كسب و كار و اصول مشتری مداری كه این اصول سرلوحه سیاستهای شركت است.
About the Author

Choate
Finnegan Marshall گروه نرم افزاری قیاس با بیـــش از 20 ســـال حضور در بــازار نرم افزارهای مالی و صنعتی كشور، و با وجودبسته های نرم افزار بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری، تولیدی، فروشگاهی و نرم افزار حسابداری، خزانه داری،

Most Viewed - All Categories

web
analytics